Opleiding

Voorlopig wordt er nog geen nieuwe cursus opgestart in Antwerpen. Zodra hiertoe beslist wordt, wordt dit kenbaar gemaakt via de ze site.

Voor toelating tot de opleiding dient men in het bezit te zijn van het diploma tandtechnicus.

Het jaarlijkse cursusgeld bedraagt 1000€ en dient per cursusjaar vooruit te worden voldaan. Let wel: bij voortijdig afhaken is er geen teruggave mogelijk van het reeds betaalde inschrijvingsgeld.

Inschrijven per mail kan ook.
Stuur hiervoor uw gegevens door naar info@ubdd.be.

Opgelet: het betreft een 3-jarige cursus, zaterdagonderwijs, gemiddeld 25 zaterdagen per jaar. De huidige cursus loopt van eind september 2013 tot eind juni 2016. Het rekeningnummer van het instituut is:

INSTITUUT VOOR DENTURISTEN
735-0263884-32
IBAN: BE90 7350 2638 8432
BIC: KREDBEBB

De cursus omvat:

Histologie

Periodontologie

Radiografische herkenning van aandoeningen

Pathologie

Microbiologie en infectiecontrole

Anatomie

Orofaciale anatomie

Eerste hulp

Pharmacologie

Toegepaste Psychologie

Fysica en scheikunde

Theorie en praktijk van de klinische handelingen


Curriculum van de opleiding tot tandprothesist. UBDD - Unie van Belgische gediplomeerde Denturisten 9KB
Overzicht van de inhoud van de medische en paramedische vakken. UBDD - Unie van Belgische gediplomeerde Denturisten 36KB

Agenda

- 14/09/2016 -

Motivatie legalisatie denturisten als paramedicus 2016
---------------------------------

Contact

Matthias Luypaert

Tandprothesist

Disclaimer