Wat kan hij de bevolking bieden?

UBDD - Unie van Belgische gediplomeerde Denturisten Via een tandprothesist wordt een tandprothese gemaakt en geplaatst door één en dezelfde persoon. Hij ziet de klant, hoort rechtstreeks de verwachtingen of klachten, ziet meteen hoe het met de mond gesteld is, doet zelf de vereiste handelingen om de prothese te kunnen maken, heeft samen met de klant een eerste kijk op de proefopstelling van de prothese en levert deze later zelf af. Alle nodige aanpassingen kunnen meteen door de tandprothesist zelf uitgevoerd worden. Door zijn specifieke voortgezette opleiding heeft hij namelijk geleerd om een tandprothese op een zo perfect mogelijke manier in de mond aan te passen en te plaatsen en dit zowel op functioneel als op esthetisch vlak. Een tandprothese is dus een zaak tussen slechts twee personen: de klant en de tandprothesist.

Het werkterrein van de tandprothesist beperkt zich uiteraard tot de uitneembare prothese. De tandarts heeft immers een opleiding genoten die erop gericht is de bestaande tanden zo lang mogelijk gezond te houden. Hierdoor is hij dan ook de enige persoon die gerechtigd is aan deze tanden te werken. Een tandprothesist zal dus nooit een vervelende tand trekken, ook al staat deze los in de mond. De prothesist maakt en levert enkel losse of uitneembare tandprothesen.

Daarnaast voert hij alle bijkomende werkzaamheden aan deze prothese uit
zoals: het herstellen van gebroken of gebarsten prothesen, het terug aanpassen van loszittende prothesen, het uitbreiden van bestaande prothesen, tanden bijplaatsen... Aangezien een tandprothesist de enige verantwoordelijke is voor de door hem afgeleverde prothesen, zal hij zijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk product af te leveren. Hiervoor heeft hij de noodzakelijke vaardigheid en kennis verworven: enerzijds deze van tandtechnicus om de technische aspecten van de prothese uit te voeren, anderzijds deze van tandprothesist om de klinische voortgang van de prothese te plannen en uit te voeren.

Agenda

- 14/09/2016 -

Motivatie legalisatie denturisten als paramedicus 2016
---------------------------------

Contact

Matthias Luypaert

Tandprothesist

Disclaimer