Voorwoord

De medische wereld is door wetenschappelijke vooruitgang aanzienlijk aan het veranderen. De moderne gezondheidszorg komt meer en meer in handen van een steeds groter wordend, interdisciplinair team van gespecialiseerde professionals.

Door haar wil om ook een steentje bij te dragen aan de Belgische gezondheidszorg past de Unie van Belgische gediplomeerde denturisten perfect in dit plaatje.

Reeds van in 1924 hebben we dit doel voor ogen !

Heden ten dage is de UBDD een wettelijk erkende vereniging. (Akte N°39719)

Onze doelstellingen

De overheid bewust maken van de noodzaak van de wettelijke erkenning van de opleiding, de uitoefening van het beroep en het voeren van de titel Denturist.

Het vastleggen van de voorwaarden voor het voeren van de titel Denturist, naast de reeds bestaande titel van tandtechnicus.

Het nauwgezet opvolgen van het beleid op federaal niveau, specifiek betreffende het domein van de tandheelkunde, en verifiëren of dit beleid overeenstemt met de visie van de Europese Unie.

Het evalueren en bevorderen van de positie van de Belgische denturisten binnen de Europese Unie.

Agenda

- 14/09/2016 -

Motivatie legalisatie denturisten als paramedicus 2016
---------------------------------

Contact

UBDD - Unie van Belgische gediplomeerde DenturistenMatthias Luypaert

UBDD - Unie van Belgische gediplomeerde Denturisten

Disclaimer